POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności strony internetowej zauber.pl


Sylpo-Zauber Sp. z o.o., prowadząca działalność gospodarczą w Lublinie, pod adresem ul. Mełgiewska 24, 20-234 Lublin, NIP: 9462729220, REGON: 525550300, KRS: 0001041462, e-mail: sklep@sylpo.pl (dalej: Administrator) chcąc wyjść naprzeciw oczekiwaniom użytkowników strony internetowej zauber.pl ( dalej: Użytkownik ) , przedstawia i opisuje najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez Sprzedawcę danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez stronę zauber.pl

Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Danych Osobowych użytkowników strony internetowej zauber.pl jest Sylpo-Zauber Sp. z o.o., prowadząca działalność gospodarczą w Lublinie, pod adresem ul. Mełgiewska 24, 20-234 Lublin, NIP: 9462729220, REGON: 525550300, KRS: 0001041462, e-mail: sklep@sylpo.pl

 1. DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

W trakcie składania i realizacji zleceń serwisowych, zamówień pokazów, logowania do business area lub korzystania z formularza kontaktowego dostępnych na stronie zauber.pl koniecznym jest podanie przez Użytkownika danych osobowych, które przetwarzane są przez Sprzedawcę we wskazanych poniżej celach, związanych z realizacją usługi lub prośby ( dalej „Usługi”).

Rodzaj danych

Administrator przetwarza w szczególności następujące dane osobowe, których podanie jest niezbędne do: 

 1. a) zalogowania się do business area, korzystania z newslettera

– imię i nazwisko;

– adres e-mail;

 1. b) zamówienia pokazu, zamówienia serwisu, kontaktu przez

– imię i nazwisko;

– numer telefonu;

– adres e-mail;

– miejscowość

 1. c) dane podawane opcjonalnie:

– NIP

Cel przetwarzania:

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika, w celach bezpośredniego kontaktu z Użytkownikiem w ramach wykonania Usługi oraz celach marketingowych w tym przesyłania informacji, aktualnych promocji czy wyprzedaży.

Podstawa prawna przetwarzania danych:

 1. umowa sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 3. zgoda wyrażona w Sklepie Internetowym(art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 4. umowa o świadczenie Usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 5. prawnie uzasadniony interes, w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 6. prawnie uzasadniony interes, polegający na profilowaniu w celach marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Podanie danych:

Podanie danych w formularzach zawartych na stronie zauber jest jednocześnie wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy.

Skutek niepodania danych:

W zależności od celu, w jakim dane są podawane, ich niepodanie może skutkować:

 1. brakiem możliwości zarejestrowania się;
 2. brakiem możliwości korzystania z Usług;
 3. brakiem możliwości otrzymywania informacji o promocjach czy ofertach specjalnych.
 4. PROFILOWANIE

W ramach strony internetowej zauber.pl Administrator może automatycznie dopasowywać pewne treści do potrzeb Kupującego, tj. dokonywać profilowania, wykorzystując do tego podane przez Użytkownika dane osobowe. Zanim dokonane zostanie profilowanie, na podstawie którego podejmowane będą decyzje:

 • wywołujące wobec Użytkownika skutki prawne,
 • wpływające na Użytkownika w podobnie istotny sposób,

zapytamy o stosowną zgodę.

Pamiętać należy, że zgodę w każdej chwili można odwołać. Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Użytkownika zgody, pozostaje zgodne z prawem.

 1. Plugin Facebooka

  Strona internetowa zauber.pl zawiera plugin do serwisu społecznościowego Facebook (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA). Plugin Facebooka jest oznaczony logo Facebook. Plugin ten bezpośrednio połączy Kupującego z profilem Administratora na serwerze Facebooka. Facebook może wówczas uzyskać informacje, że Kupujący odwiedza stronę Sprzedawcy ze swojego adresu IP. Jeżeli Użytkownik odwiedza stronę Administratora będąc zalogowanymi na swój profil na Facebooku, Facebook zarejestruje informację o wizycie. Nawet jeżeli Kupujący nie jest zalogowany, Facebook jest w stanie pozyskiwać informacje o adresie IP.

  Pragniemy podkreślić, że Facebook nie przekazuje nam informacji o gromadzonych danych i sposobie ich wykorzystania. Cel i zakres danych gromadzonych przez Facebook nie są nam znane. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących prywatności na portalu Facebook proponujemy kontakt bezpośrednio z Facebookiem lub zapoznanie się z polityką prywatności portalu pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy/

  Jeżeli Użytkownik nie życzy sobie, aby Facebook mógł pozyskiwać informacje dotyczące wizyt na stronach Administratora, doradzamy wcześniejsze wylogowanie się z konta Użytkownika na Facebooku.

 

 1. Deklaracja dotycząca ochrony danych w Google Analytics

  Strona internetowa zauber.pl używa mechanizmów analizy usług sieciowych Google Inc. (”Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA “): Google Analytics, Google Double Click and Google Tag Manger. Google Analytics, Google Double Click and Google Tag Manger używają plików cookies, które umożliwiają analizę sposobu korzystania ze stron internetowych. Informacje zbieranie przez pliki cookies są przekazywane na serwery Google znajdujące się w USA i archiwizowane. 

  Jeżeli funkcja anonimizacji adresu IP jest włączona podczas korzystania z naszej strony internetowej, adres IP użytkownika jest skracany przez Google. Dotyczy to państw członkowskich Unii Europejskiej i innych państw wymienionych w Umowie o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Jedynie w wyjątkowych przypadkach pełen adres IP jest wysyłany do serwera Google w USA i tam skracany. W ten sposób funkcja anonimizacji adresu IP będzie aktywna na naszej stronie internetowej. Na wniosek operatora strony internetowej, Google wykorzystuje gromadzone informacje do analizy korzystania przez strony internetowej, przygotowania raportów dotyczących korzystania ze strony internetowej i innych usług związanych z korzystaniem z Internetu. Adres IP przekazany przez przeglądarkę Użytkownika w ramach programu Google Analytics nie jest przechowywany wraz z innymi danymi Google.

  Użytkownik może zablokować zapisywanie plików cookie w przeglądarce internetowej. Jednakże w takim przypadku pełne wykorzystanie wszystkich funkcji strony internetowej nie będzie możliwe. Oprócz tego, Użytkownik może zablokować zapisywanie danych zebranych przez cookies dotyczących używania strony internetowej (włącznie z adresem IP) i wysyłanie ich do Google, jak również przekazywanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

 

 1. OKRES PRZETWARZANIA (PRZECHOWYWANIA)

Dane są przetwarzane (przechowywane) tylko przez okres, w którym Administrator będzie mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

 • przestanie ciążyć obowiązek prawny, zobowiązujący Administratora do przetwarzania danych;
 • ustanie możliwość dochodzenia roszczeń związanych z umową zawartą przez stronę internetową zauber.pl przez którąkolwiek ze stron;
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą;
 • złożone zostanie żądania usunięcia danych;

w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej. W systemach Administratora pozostaną jedynie informacje archiwalne o zawartych przez Użytkownika transakcjach, których przechowywanie związane jest np. z przysługującymi roszczeniami np. z tytułu rękojmi a także w związku z obowiązującymi przepisami prawa.

 1. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Przetwarzając dane osobowe Administrator stosuje środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

 1. UPRAWNIENIA

W związku z przetwarzaniem danych osobowych Kupującemu przysługują następujące prawa:

 • dostępu do danych osobowych;
 • ich sprostowania;
 • usunięcia;
 • ograniczenia przetwarzania;

a także prawo:

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • żądania przeniesienia danych do innego administratora;

Aby skorzystać ze swoich praw Użytkownik powinien skontaktować się z Administratorem.

Administrator ma obowiązek poinformować Użytkownika nie później niż w ciągu miesiąca od otrzymania każdego z żądań o podjętych przez Administratora działaniach. W przypadku uznania przez Użytkownika, iż jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje prawo złożenia skargi do organu nadzorczego.

 1. CIASTECZKA

Strona internetowa zauber.pl  korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te:

 • są zapisywane w pamięci urządzenia (komputera, telefonu, itd.);
 • umożliwiają m.in., korzystanie ze wszystkich funkcji strony internetowej zauber.pl;
 • nie powodują zmian w ustawieniach urządzenia;

Korzystając z odpowiednich opcji przeglądarki, w każdej chwili istnieje możliwość:

 • usunąć pliki cookies;
 • blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości;

Na stronie internetowej zauber.pl ciasteczka wykorzystywane są w celu:

 • zapamiętywania informacji o sesji Kupującego;
 • statystycznym;
 • marketingowym;
 • udostępniania funkcji strony internetowej zauber.pl;

Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w danej przeglądarce, należy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki. Z informacjami na ten temat można zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Jeśli nie wyłączy się wykorzystywania plików cookies w ustawieniach przeglądarki, oznacza to wyrażenie zgodę na ich wykorzystanie. Zmiana ustawień dotyczących plików cookies może ograniczyć funkcjonalność Sklepu Internetowego.

 1. USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH

Administrator może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym z Administratorem, w zakresie niezbędnym dla realizacji transakcji, w szczególności do podmiotów znajdujących się poniżej:

 1. podmiot realizujący dostawę towarów;
 2. dostawca płatności;
 3. biuro księgowe;
 4. podmiot ułatwiający optymalizację strony internetowej zauber.pl;
 5. osoby współpracujące z nami na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające naszą bieżącą działalność;
 6. dostawca oprogramowania ułatwiającego prowadzenie działalności (np. oprogramowanie księgowe);
 7. podmiot zapewniający nam wsparcie techniczne;
 8. podmiot zapewniający system mailingowy;
 9. podmiot zapewniający usługi marketingowe;
 10. dostawca oprogramowania potrzebnego do prowadzenia sklepu internetowego.

 

 1. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe Użytkowników, poza celami wskazanymi w niniejszej Polityce Prywatności nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim, w tym w szczególności nie będą przekazywane innym podmiotom, w celu przesyłania materiałów marketingowych osób trzecich. Dane osobowe Administratora nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.

 

 1. KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

Wszelkie zgłoszenia czy żądania dotyczące danych osobowych należy zgłaszać do Sprzedawcy w wybrany przez siebie sposób:

 1. wiadomości e-mail na adres: sklep@sylpo.pl
 2. telefonicznie: 81 441 77 30
 3. poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej zauber.pl;
 4. listownie na adres: Sylpo System Sp. z o.o., ul. Mełgiewska 24, 20-234 Lublin z dopiskiem ‘zauber.pl’